Kullanım Şartları

KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen Medya Pause Ltd resmî web sitesi olan playfm.com.tr’yi (bundan böyle “Site”) ve tüm mobil uygulamalarını (“Uygulamalar”) kullanmadan önce aşağıdaki kullanım koşullarını (bundan böyle “Kullanım Koşulları”) okuyunuz ve zaman zaman ziyaret etmek suretiyle Kullanım Koşullarında değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. Zaman zaman değiştirilebilecek ve size hak ve borç yükleyebilecek işbu Kullanım Koşulları’nın son halini okumuş olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Site ve Uygulamaların kullanım şartları, gizlilik politikası, telif hakları ve sair hususlar ile ilgili bu metnin Site ve Uygulamalar ziyaretçileri ve üyeleri (bundan böyle birlikte “Kullanıcılar”) tarafından okunması, kabul edilmesi ve gereklerine uyulması beklenmektedir. İşbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmediğiniz takdirde lütfen Site ve Uygulamaları kullanmayınız. Site veya Uygulamaları kullanarak, gelecekte yapılacak herhangi bir değişiklik dahil bu Kullanım Koşullarının bağlayıcılığını ve tüm uygulanabilir kanunlara, kurallara ve düzenlemelere ve Şirket politikaları ile Şirkete Site veya Uygulamalar kullanımında destek sağlayan üçüncü tarafların politikalarına uyacağınızı kabul etmiş olursunuz.
Site ve Uygulamalar, Medya Pause Ltd’e aittir ve onun tarafından yayınlanmaktadır. Sitenin ve Uygulamaların içeriği, tamamen ya da kısmen, Site ve Uygulamaların kendi kaynaklarından veya başka kaynaklardan sağlanmaktadır. Görüntülü, yazılı ya da sesli olan bu malzemeler uluslararası ve ulusal fikri mülkiyet ve marka hukuku başta olmak üzere meri mevzuat kapsamında koruma altındadır.
Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili mevzuat uyarınca korunan, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, Site Uygulamalar içeriğindeki tüm yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ve sanat ürünleri, Şirket’in yazılı izni olmadıkça, işlenemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz/yeniden yayımlanamaz, temsil edilemez, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, dağıtılamaz ve hiçbir suret ile umuma iletilemez.
Sitede ve Uygulamalarda yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini ancak Site ve Uygulamaların Kullanıcısı olduğunuz sürece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanma hakkına sahipsiniz.
Site ve Uygulamalar üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Şirket’e, telif hakkı ödeme zorunluluğu doğurmayan, münhasır olmayan ve kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş oluyorsunuz. Bu lisans kapsamında Şirket her tür iletiyi işlemek, kullanmak, çoğaltmak, kopyalamak, temsil etmek, başkasına lisanslamak, uyarlamak, yaymak, şu anda mevcut veya teknoloji sayesinde ileride geliştirilecek her türlü mecrada umuma iletmek, ya da sunmak haklarına sahiptir. Bu haklar, fikri mülkiyet, marka, servis markası ya da patent mevzuatı ile korunan haklar da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün fikri ve sınai mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.
Site ve Uygulamalar üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendirmeler de sağlamaktadır. Şirket, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Site veya Uygulamalar hiçbir şekilde bağlantı sağladığı içeriği benimsememekte ve Kullanıcılarının bunlara ulaşmasını amaçlamamaktadır. Site veya Uygulamalar kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik veya bu sitelerden kaynaklanan sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler veya bu sitelerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle Şirket’e ve Medya Pause Limited Şirketi ile bağlı iştiraklerine sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.
Site ve Uygulamalar Kullanıcıları forum alanlarını kullanarak başka Kullanıcılarla etkileşime geçebilir, sohbet edebilir, mesaj gönderebilirler. Sitenin veya Uygulamaların herhangi bir alanında Kullanıcının izni olmaksızın kişisel bilgileri yayınlanmaz, fakat herhangi bir sohbet anında verilen kişisel bilgiler üçüncü kişiler tarafından toplanıp kullanılabilir. Şirket’in bu tür durumlarda hiçbir sorumluluğu yoktur. Site ve Uygulamalarda Şirket ayrıca kendisine bilgi toplamak veya Kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim sağlamak için yeni forum alanları açabilir. Şirket, Site ve Uygulamalarda forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Sitede ve Uygulamalarda yer alan ve Site ile Uygulamaların olarak içeriği kabul edilen forum alanlarında Kullanıcılar tarafından ifade edilen görüş ve düşüncelerden doğan sorumluluk; görüş ve düşüncenin sahibi olan Kullanıcıya aittir. Bu nedenle Şirket’e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez. Uygulamaları kullanımınız dolayısıyla yönlendirilebileceğiniz üçüncü taraf web siteleri ya da uygulamalarından kaynaklanabilecek ücretlendirilmeler ve şebeke kullanımından kaynaklanan tarife veya ücretler konusunda Şirketimizin hiçbir sorumluluk altında olmayıp, bu konuda Şirketimizden hiçbir talepte bulunulamaz. Site ve Uygulamaların forum alanlarını kullanırken, aşağıdaki kurallara uymak gerekmektedir:
– Diğer Kullanıcıların forum alanlarını ve diğer iletişim alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemek yasaktır.
– Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ulusal ya da uluslararası hukuka aykırılık teşkil eden ifadeler ve bu tür eylemleri teşvik eden her tür ve şekildeki iletinin Siteye eklenmesi yasaktır.
– Her türlü yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik veya ahlaka aykırı bilgi ve görüntülerin Site içeriğine dahil edilmesi yasaktır.
– Bir başkasının gizlilik ya da yayın haklarını çiğneyen bilgi ve mesajların paylaşımı yasaktır. Ayrıca fikri mülkiyet hukuku, marka hukuku veya başka mevzuat ile korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren eser/malzemeleri, uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişi ve kurumlardan önceden izin almaksızın postalamak, yayınlamak, paylaşmak yasaktır.
– Bilgisayar virüsü ve benzeri zararlı unsur içeren mesaj, yazılım, dosya vs. malzemeleri postalamak, iletmek ve paylaşmak yasaktır.
– Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme Site veya Uygulamalar üzerinden iletilemez, yayınlanamaz.
– Bu hizmeti kullanan herkes Site veya Uygulamaların forum alanlarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını ve tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu baştan kabul etmiş sayılır.
– Ayrıca, Şirket yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamen ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi, eseri/malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir. Ayrıca yasal, idari ya da resmî makamlardan gelen isteklere yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama ve paylaşma hakkını her zaman saklı tutar.
– Şirket Site veya Uygulamalarda yer alan, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.
– Site ve Uygulamaların ziyaretçileri, Site ve Uygulamaları kullanmakla, herhangi başka bir Kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Şirket’in sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılır.
– Bu Kullanım Koşulları, Şirket tarafından herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin sonlandırılıncaya kadar geçerlidir. Kullanım Koşullarının son bulması durumunda ve forum alanlarına erişim yetkiniz ortadan kalktığında bile forum alanlarından bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza indirdiğiniz eserler/malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu Kullanım Koşullarında sayılan sorumluluklarla ilgili tüm sınırlamalar ve kabuller devam edecektir.
Şirket, gizlilik haklarına önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:
– Şirket, , Kullanıcılarının kişisel bilgilerine ihtiyaç duyduğunda bunu açıkça isteyebilir. Örneğin Kullanıcı, Site ya da Uygulamalar içerisinde bir foruma katılacaksa, kendisine adı, soyadı ve elektronik posta adresi sorulacaktır. Site ya da Uygulamaların sunacağı bilgi ve hizmetleri belirlerken Kullanıcılarının kişisel bilgilerini dikkate alır ve Site ya da Uygulamaların yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında Kullanıcılara zaman zaman gerekli bilgiler verilir.
– Site ya da Uygulamalar, Kullanıcı bilgisayarlarının ve mobil cihazlarının “browser” denen web tarayıcılarının ya da mobil uygulamaların içine kimi zaman ‘cookie’ adındaki metin dosyası yerleştirebilir. ‘Cookie’ler, Kullanıcılar hakkında asla kişisel bilgi toplamaz. Bu dosya sadece Site ve Uygulamaların Kullanıcı tarafından nasıl kullanıldığı hakkındaki verilerin; Site ve Uygulamalara bilerek ve özellikle verilen bilgilerle, Site ve Uygulamalar tarafından ilişkilendirilmesini sağlar.
Yukarıdakilere ilaveten işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Gizlilik Politikası’nı da lütfen okuyunuz.
– Site ve Uygulamalarda web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Site’nin web sayfalarında ve Uygulamalarda yer alan bilgiler ve doğrulukları garanti edilmemektedir ve bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zarardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı Şirket ve “Medya Pause Limited” sorumlu tutulamaz.
– İşbu Kullanım Koşullarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Eğer bu Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse söz konusu madde bu Kullanım Koşullarından çıkarılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez. Site ve Uygulamaları kullanmak için en az on beş (15) yaşında olmanız gerekmektedir. Eğer on beş (15) ile on sekiz (18) yaş arasında iseniz, işbu Kullanım Koşullarını ve yapılabilecek tadilatları veli veya vasiniz ile incelemeniz ve kendisinin sizin kayıt işlemlerinize izin vermesi gerekmektedir. Bu yönde izni verecek kişi hukuken ehil olmalıdır. Site ve Uygulamaları kullanmak suretiyle -gerekli olması halinde- böyle bir iznin verildiğini taahhüt etmektesiniz.
– İşbu Kullanım Koşullarından doğan veya kaynaklanan her türlü ihtilafın halinde Lefkoşa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa veya Siteyi ya da Uygulamaları daha zenginleştirebileceğini düşündüğünüz noktalar olursa bunları bizimle paylaşabilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Eylül 2014 itibariyle geçerlidir:

İçindekiler:

1. GİRİŞ
2. BİLGİ TOPLAMA
3. KULLANIM VE İFŞA
4. GÜVENLİK
5. KULLANICI ERİŞİMİ VE KONTROLÜ
6. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER
7. İLETİŞİM

1. GİRİŞ
Play Fm sizden ve sizin hakkınızda nasıl bilgi toplandığı, bu bilgilerin nasıl kullanıldığı ve ne şekilde ifşa edildiği konularında bilgi sahibi olmanızı istemektedir. İşbu Gizlilik Politikası, Play Fm`e bağlı internet siteleri, mobil siteler, mobil uygulamarı ve widgetler (birlikte “Şirket Hizmetleri”) gibi hizmetler yoluyla toplanan bilgilere ilişkin uygulamalarımızı açıklamaktadır. Şirket Hizmetlerini kullanmanız, bu Gizlilik Politikası koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası, bir Şirket Hizmetine kaydolmadan [veya abone olmadan] Şirket Hizmetlerini kullananlar ve Şirket Hizmetine kaydolmuş [veya abone olmuş] olanlar da dâhil olmak üzere tüm kullanıcıları kapsamaktadır. Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerinizin Şirket tarafından toplanması ve kullanılması ile alakalıdır (örneğin: isim/soy isim veya e-posta adresi, telefon numarası gibi herhangi bir kişiyi tanımlayan bilgiler) Bununla beraber Gizlilik Politikası, Şirket’in kişisel olmayan bilgilerin kullanımı ile ilgili uygulamalarını da açıklamaktadır (örneğin: ilgi alanları, demografi ve hizmet kullanımı).

2. BİLGİ TOPLAMA
Şirket ve hizmet sağlayıcılarımız, sizden ve sizin hakkınızda aşağıdaki bilgiler toplamaktadır:

Kayıt Bilgileri, bir Şirket Hizmetine kaydolmak için sağlamış olduğunuz bilgilerdir. [örneğin: bir hesap oluşturmak, yorum göndermek, haber bülteni almak veya bir yarışmaya veya çekilişe katılmak için] Kayıt Bilgileri, isim, e-posta adresi, cinsiyet, posta kodu ve doğum günü, telefon numarası gibi bilgileri içerebilir.
Kamuya Açık Bilgi ve Gönderiler Şirket Hizmetlerine gönderdiğiniz yorum ve içerik ile isim, kullanıcı adı, yorumlar, beğeniler, statü, profil bilgileri ve resim de dâhil bu gönderi ve içerikle beraber bulunabilecek sizin hakkınızdaki bilgilerden oluşur. Kamuya Açık Bilgi ve Gönderiler her zaman umuma açıktır, yani bu bilgilere herkes ulaşabilir ve harici arama motorlarının arama sonuçlarında görüntülenebilir.

Sosyal Medyadan Alınan Bilgiler. Bir sosyal medya hizmeti üzerinden bir Şirket Hizmetine erişir veya giriş yaparsanız veya bir Şirket Hizmetini bir sosyal medya hizmetine bağlarsanız, topladığımız bilgiler arasında kullanıcı Kimliğiniz ve/veya bu sosyal medya hizmeti ile ilgili kullanıcı adınız, profil resminiz, e-posta adresiniz veya arkadaş listeniz ve bu sosyal medya hizmeti ile bağlantılı olarak kamuya açık hâle getirdiğiniz her türlü bilgi gibi, sosyal medya hizmetinin bizimle paylaşmasına izin verdiğiniz her türlü bilgi ve içerik de yer alabilir. Sosyal medya hizmetleri üzerinden Şirket Hizmetlerine eriştiğinizde veya bir Şirket Hizmetini sosyal medya hizmetlerine bağladığınızda, Şirket’i, işbu Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde bu tür bilgi ve içerikleri toplama, saklama ve kullanma konusunda yetkilendirmiş olursunuz.

Faaliyet Bilgileri. Şirket Hizmetlerine eriştiğinizde ve bu hizmetleri kullandığınızda, bu ziyaretleriniz ile ilgili bazı bilgileri toplayabiliriz. Örneğin, Şirket Hizmetlerine bağlanabilmenizi sağlamak için sunucularımız, IP adresiniz, tarayıcı türünüz ve diğer yazılım veya donanım bilgileriniz de dâhil, bilgisayar, cihaz ve tarayıcınız hakkında bilgiler alır ve kaydeder. Şirket Hizmetlerine bir mobil cihaz veya başka bir cihazdan giriş yaptığınızda ise, o cihaz için tayin edilmiş olan benzersiz cihaz tanımlama bilgisini, konum belirleme bilgilerini veya o cihaz ile ilgili diğer işlemsel bilgileri toplayabiliriz.

Çerezler ve diğer izleme teknolojileri (tarayıcı çerezleri, pikseller, işaretçiler ve çerezler de dâhil Adobe Flash teknolojisi gibi) çoğu zaman kimliği ortadan kaldırılmış veya kimliği belirsiz benzersiz tanımlama bilgilerini içeren küçük veri parçalarından oluşur. İnternet siteleri, uygulamalar ve diğer hizmetler, bir web sayfasını ilk talep ettiğiniz anda bu bilgileri tarayıcınıza gönderir ve o hizmetten sayfalara daha sonra erişim talep ettiğinizde internet sitesinin bilgilere ulaşabilmesi için bu bilgileri bilgisayarınız üzerinde kaydeder. Bu teknolojiler, ziyaret ettiğiniz sayfaları, görüntülediğiniz içerik, yaptığınız aramalar ve gördüğünüz reklamlar gibi Şirket Hizmetlerinin kullanımı ile ilgili bilgileri toplamak ve saklamak için kullanılabilmektedir.

İçerik paylaşmanıza izin verilmesi veya Şirket Hizmetlerinin toplu kullanım istatistiklerinin izlenmesi gibi, reklam vermek veya hizmet sağlamak suretiyle Şirket Hizmetlerini destekleyen üçüncü şahıslar da benzer bilgileri toplamak için bu teknolojileri kullanabilmektedir. Şirket bu üçüncü şahıs teknolojilerini kontrol etmemekte olup, onlardan sorumlu değildir ve üçüncü şahısların kullanımı, bu teknolojileri kullanmakta olan üçüncü şahısların kendi gizlilik politikalarına tâbidir. Üçüncü şahıs reklam ağları ve bu teknolojileri kullanan benzer kuruluşlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.aboutads.info/consumers internet adresine bakabilir ve bu tür reklam ağları ve hizmetlerinin reklam faaliyetlerini devre dışı bırakmak için www.aboutads.info/choices internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
Çoğu tarayıcı ilk başta çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanır, fakat ayarlarınızı, çerez ayarlanırken veya güncellenirken size bildirim verecek veya çerezlerin hepsini engelleyecek / devre dışı bırakacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için tarayıcınızın “Yardım” kısmına bakabilirsiniz.

Kullanıcılar, Adobe’nin internet sitesinde mevcut olan Flash yönetim araçları ile Flash teknolojilerini yönetebilirler, bu konu ile ilgili olarak http://www.adobe.com/products/flashplayer/security/privacy_policy/ faq.html internet adresine bakabilirsiniz. Herhangi bir çerezi veya çerezlerin tamamını engellediğinizde, bazı özelliklere, içeriklere veya Şirket Hizmetlerinin sağladığı kişiselleştirme özelliklerine erişemeyebileceğinizi lütfen unutmayınız.

3. KULLANIM VE İFŞA
Sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgileri Şirket Hizmetlerini ve özelliklerini size sunmak için kullanmaktayız, örneğin: Şirket Hizmetlerini ve özelliklerini ölçmek ve geliştirmek; reklam ve pazarlama mesajları da dâhil olmak üzere alakalı ve ilginizi çekebilecek içeriği size sunarak Şirket Hizmetleri ile ilgili hem çevrimiçi hem de çevrimdışı deneyiminizi geliştirmek; içerikler hakkında yorum yapmanızı sağlamak ve çevrimiçi oyun, yarışma ve ödül programlarına katılmanızı sağlamak; size müşteri desteği sunmak ve sorulara cevap vermek. Sistemi devre dışı bırakmak veya kişisel bilgilerinizi değiştirmek için lütfen bizimle irtibata geçin. (Aşağıdaki 5 numaralı bölüme bakınız)
Sizden veya sizin hakkınızda toplanan bilgilerin sizin kimliğinizi ifşa etmediği durumlarda (örneğin: tanımlayıcı olmayan bilgiler), bu bilgileri herhangi bir amaçla kullanabilir veya bunu bağlı şirketlerimiz, reklam verenler, iş ortakları gibi üçüncü şahıslar ile paylaşabiliriz.

Sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgileri şu ek amaçlar için kullanmaktayız.

Hizmet sağlayıcıların, Şirket Hizmetlerini sunmamıza ve yönetmemize yardımcı olmalarını sağlamak için. Şirket, tanımlayıcı olmayan bilgilerinizi, Şirket Hizmetlerini sunmamıza veya yönetmemize yardımcı olan yükleniciler, acenteler veya sponsorlar gibi bazı üçüncü şahıs hizmet tedarikçilerine verebilir.
Sosyal paylaşım işlevselliği sağlamak için. Şirket Hizmetleri ile bir sosyal medya hizmetine giriş yapar veya bağlanır iseniz, kullanıcı adınızı, resminizi ve beğenilerinizi ve de diğer Şirket Hizmetleri kullanıcıları ve sosyal medya hizmetiniz ile bağlantılı arkadaşlarınız ile yaptığınız hareket ve yorumları paylaşabiliriz. Aynı bilgileri sosyal medya hizmet sağlayıcısı ile de paylaşabiliriz. Sosyal medya hizmeti ile Şirket Hizmetlerine giriş yapmanız veya Şirket Hizmetleri hesabınızı sosyal medya hizmeti ile bağlamanız, sizden veya sizin hakkınızda toplamış olduğumuz bilgileri sosyal medya hizmet sağlayıcısı, diğer kullanıcılar ve arkadaşlarınız ile paylaşmamız konusunda bize yetki verdiğiniz anlamına gelmektedir ve sosyal medya hizmetinin paylaşılan bilgileri kullanması hususunun, sosyal medya hizmetinin gizlilik politikasına tâbi olduğunu anlamış ve kabul etmiş olmaktasınız. Kişisel bilgilerinizin bu şekilde paylaşılmasını istemiyorsanız lütfen, Şirket Hizmetleri hesabınız ile sosyal medya hizmet hesabınıza bağlanmayın ve Şirket Hizmetleri üzerinde sosyal paylaşımlara katılmayın.

Ortak markalı hizmet ve özellikler sunmak için. Üçüncü şahıs bir firma ile yarışmalar, çekilişler veya diğer promosyonlar gibi ortak markalı hizmet veya özellikler sunabiliriz (“Ortak Markalı Hizmetler”). Bu Ortak Markalı Hizmetler, Şirket Hizmetlerinde veya üçüncü bir şahıs hizmetinde barındırılabilir. Bu ilişkilere istinaden, Ortak Markalı Hizmet ile bağlantılı olarak verdiğiniz bilgileri üçüncü şahıs firma ile paylaşabiliriz. Bilgilerinizin üçüncü şahıs firma tarafından kullanımı, söz konusu üçüncü şahsın kendi gizlilik politikasına tâbi olacak olup, Şirket tarafından kontrol edilemez. Kapsam dışı kalmak istiyorsanız lütfen üçüncü şahsın gizlilik politikasına bakın.

İlgili reklamları sunmak için. Şirket ve hizmet sağlayıcılarımız, sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgileri, Şirket Hizmetlerini veya diğer bir hizmeti kullandığınızda ilgili reklamları size sunmak için kullanabilir. Yukarıda bahsedildiği gibi, ilgili alanlarınıza daha yakın reklamları sunabilmek için üçüncü şahıs reklam ağları ve reklamcılar, demografi bilgileri, ilgi alanları, toplu bilgiler ve faaliyetler gibi bilgileri toplamak ve izlemek için çerez ve benzer teknolojileri kullanabilirler. Üçüncü şahıs reklam ağları ve bu teknolojileri kullanan benzer kuruluşlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.aboutads.info internet adresine bakabilir ve bu tür reklam ağları ve hizmetlerinin reklam faaliyetlerini devre dışı bırakmak için www.aboutads.info/choices internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
Size ulaşmak için. Şirket, Şirket Hizmetleri ile ilgili periyodik olarak tanıtım amaçlı materyal ve bildirimler gönderebilir. Tanıtım amaçlı materyalleri almak istemiyorsanız, hesap ayarlarınızı değiştirebilir [Üyelik bilgileri güncelleme sayfasından Haber Bülteni alma onayını kaldırarak] veya her bir e-postanın alt kısmında bulunan aboneliği kaldırma talimatlarını izleyebilirsiniz. Şirket Hizmetleri veya politikaları ile ilgili değişiklik bildirimleri gibi, kapsam dışı bırakamayacağınız bazı hizmet bildirim e-postaları bulunmaktadır. Bir mobil uygulama yüklediyseniz ve anlık bildirimleri almak istemiyorsanız, mobil cihazınız üzerinde veya devre dışı bırakma seçeneği olan uygulamayı kullanarak ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Bağlı Kuruluşlarımız ile Paylaşmak için. Şirket, işbu Gizlilik Politikasında tanımlanan amaçlarla bilgilerinizi Bağlı Kuruluşları ile paylaşabilir. Şirketin Bağlı Kuruluşlarının listesinin yer aldığı internet sitesi bağlantısı, bu politikanın en başında yer almaktadır. Şirketin Bağlı kuruluşlarının hizmetlerini ziyaret eden kullanıcılar, söz konusu bağlı kuruluşa ait gizlilik politikalarına bakmalıdır, bu politikalar işbu Politikadan kimi açılardan farklılık gösterebilmektedir.
İş ortakları ile paylaşmak için. Şirket, size seçimleriniz ile tutarlı pazarlama bildirimleri gönderebilmelerini sağlamak için bilgilerinizi iş ortakları ile paylaşabilir. Bildiri içerisinde bulunan ilgili bağlantıyı kullanarak bu bildirileri iptal ederek / kapsam dışı kalarak, bu bilgilerin gönderimini durdurabilirsiniz.
Şirketin ve diğerlerinin haklarını korumak için. Şirketin (i) Şirketin, Şirketin Bağlı Kuruluşlarının, çalışanlarının, temsilcilerinin ve yüklenicilerinin yasal haklarını, gizliliğini, güvenliğini ve mülkiyetini korumak, icra etmek veya savunmak (sözleşmelerimizi ve kullanım koşullarımızın icrası da dâhil); (ii)Şirket Hizmetleri kullanıcılarının veya diğer vatandaşların güvenliğini, gizliliğini ve emniyetini korumak; (iii) yolsuzluğa karşı korunmak veya risk yönetim amaçları için; (iv) hukuk ve yasal süreçlere uymak; veya (v) kamu veya devlet mercilerinden gelen taleplere cevap vermek için bilgilerin ifşa edilmesi gerektiği konusunda sağlam bir kanaatinin olduğu durumlar da dâhil, Şirketin bilgilerinizi ifşa edebileceği durumlar da söz konusu olabilmektedir.
Birleşme veya varlıkların satışını tamamlamak için. Şirket’in, işinin tamamını veya bir bölümünü satması veya varlıklarını satması veya devretmesi veya birleşmeye girmesi veya işinin tamamının veya önemli bir bölümünün devrine girişmesi durumunda Şirket, işlemin bir parçası olarak işleme dâhil olmuş tarafa veya taraflara bilgilerinizi devredebilir.

4. GÜVENLİK
Şirket, elinde bulundurduğu bilgileri kayıp, hırsızlık, yetkisiz kullanım, ifşa veya değişikliğe karşı korumak için ticarî anlamda makul idarî, teknik, personel ve fiziksel tedbirler almaktadır. Bununla beraber bilgilerinizin mutlak emniyetini hiç kimse garanti edemez.

5. KULLANICI ERİŞİM VE KONTROLÜ
Daha önce doğrudan tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel bilgilere erişmek, bunları gözden geçirmek, düzeltmek, güncellemek, gizlemek veya bu bilgilerin tarafımızca kullanımını kısıtlamak istediğiniz takdirde, bizimle irtibata geçebilirsiniz. Talebinizle beraber lütfen e-posta adresinizi, adınızı, adresinizi ve telefon numaranızı da belirtin ve hangi bilgilere ulaşmak, hangi bilgileri değiştirmek, güncellemek veya gizlemek istediğiniz lütfen açıkça ifade edin. Mümkün olan en kısa sürede talebiniz yerine getirilmeye çalışılacaktır.
Kişisel bilgilerinizin pazarlama amacıyla tarafımızca kullanım ve ifşası hakkında birçok seçenek vermekteyiz. Aşağıda belirtilenlerden kapsam dışı kalabilirsiniz:
• Tarafımızdan elektronik bildiri alma: İleriye dönük olarak artık bizden pazarlama ile ilgili e-postalar almak istemiyorsanız, unsubscribe@playfm.com.tr adresine e-posta göndermek suretiyle pazarlama ile ilgili gelen e-postalara son verebilirsiniz.
• Kişisel bilgilerinizin pazarlama amacıyla Şirket’in Bağlı Kuruluşları ile Paylaşılması: İleriye dönük olarak doğrudan pazarlama amacıyla kişisel bilgilerinizi Şirket’in bağlı kuruluşları ile paylaşmasını istemiyorsanız, unsubscribe@playfm.com.tr e-posta adresine e-posta göndermek suretiyle bu paylaşımdan kapsam dışı kalabilirsiniz.
• Kişisel bilgilerinizin pazarlama amacıyla iş ortakları ile Paylaşılması: İleriye dönük olarak doğrudan pazarlama amacıyla kişisel bilgilerinizi iş ortaklarımız ile paylaşmamızı istemiyorsanız, unsubscribe@playfm.com.tr adresine e-posta göndermek suretiyle bu paylaşımdan kapsam dışı kalabilirsiniz.

6. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER
Gizlilik Politikasında yapılan Güncellemeler. Şirket işbu Gizlilik Politikasında değişiklik yapabilir. Gizlilik Politikasının en son ne zaman revize edildiğini görmek için Gizlilik Politikasının en üst kısmında yer alan Geçerlilik Tarihine bakabilirsiniz. Gizlilik Politikasında yapılan tüm değişiklikler, revize edilmiş Gizlilik Politikasını Şirket Hizmetleri üzerinde yayınladığımız anda geçerli olacaktır.
Bağlantılı Hizmetler. Şirket Hizmetleri, bağlı olmayan şirketler tarafından işletilen sitelere de bağlı olabilir ve bağlı olmayan şirketler tarafından geliştirilen ve idame ettirilen reklam veya teklif içeriği, fonksiyonellik, oyun, haber bültenleri, yarışmalar veya çekilişler veya uygulamalar taşıyabilir. Şirket, bağlı bulunmayan şirketlerin gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir ve Şirket Hizmetlerinin kullanımını bıraktığınızda veya bir reklama tıkladığınızda, diğer servisin geçerli gizlilik politikasını incelemeniz gerekir.
Veri Saklama. Kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya kanunen daha uzun bir saklama süresine cevaz verilmediği sürece, işbu Gizlilik Politikasında belirtilmiş olan amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca bilgileriniz tarafımızca saklanacaktır.
Hesabınızı iptal ettikten sonra dâhi, hesabınızdan bazı bilgilerin kopyalarının, sosyal medya veya diğer servisler ile bilgilerinizi paylaştığınız durum gibi bazı durumlarda görünürlüğünün devam edebileceğinin lütfen aklınızda bulundurun. Ön belleğe alma teknolojisinin mahiyetinden ötürü hesabınıza, diğer insanların erişimi hemen engellenemeyebilir. Yolsuzluk tespiti için veya geçerli yasalara veya şirket içi güvenlik politikalarımıza uymak için iptalden sonra da hesabınız ile ilgili bilgilerin yedeğini sunucularımızda bir süre tutmaktayız. Teknik kısıtlar, akdî, finansal veya yasal gerekliliklerden ötürü bilgilerinizin hepsini tek seferde tamamen kaldırmak veya silmek her zaman mümkün değildir.
Hassas Bilgiler. Şirket Hizmetleri yoluyla veya başka bir yolla hiçbir hassas kişisel bilgiyi bize göndermemenizi ve bize ifşa etmemenizi istiyoruz (sosyal güvenlik numaraları, Kimlik numaraları, ırk veya etnik köken ile ilgili bilgiler, siyasî görüş, din veya diğer inançlar, sağlık, adlî geçmiş veya sendika üyelikleri gibi).
Şirketin kontrolü dışında veya teknik aksaklıklar veya Site’nin kötüye kullanılmasından kaynaklanan hiçbir kayıp veya zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.
http://www.playfm.com.tr internet sitesi ve mobil uygulamaya ilişkin gizlilik politikasını okudum, anladım ve kabul ediyorum.

7. İLETİŞİM
Bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız varsa, lütfen aşağıdaki iletişim bilgisinii kullanarak bizimle irtibata geçin.

E-posta: info@playfm.com.tr